Ook een eigen peutersite? kijkonzepeuter.nl

dagboek

Cytomegalie

Cytomegalie is een veel voorkomende virale infectie. 60 tot 90% van de bevolking heeft deze aandoening al gehad. Meestal zijn er geen zichtbare symptomen bij cytomegalie, maar dat verschilt van persoon tot persoon. Mensen met een slecht werkend immuunsysteem of pasgeborenen hebben echter wel ergere symptomen die zich snel verspreiden. Cytomegalie kan overgedragen worden door geïnfecteerde bloedtransfusies, bij een orgaantransplantatie, maar ook bij de dagdagelijkse omgang met geïnfecteerde mensen.
Wat zijn de symptomen van cytomegalie?
Vaak voorkomende symptomen van cytomegalie zijn koorts en zich zwak voelen. In ernstigere gevallen kan na 2 tot 4 weken ook je lever geïnfecteerd geraken. Mensen met een laag immuunsysteem reageren veel erger op cytomegalie. De ziekte kan voor hen zelfs fataal worden. Mensen die besmet zijn met het HIV-virus hebben een slecht werkend immuunsysteem en zijn dus veel vatbaarder voor cytomegalie. Cytomegalie is bij deze patiënten een veel voorkomende aandoening. Dit zijn mogelijke gevolgen van cytomegalie:

Cytomegalie kan het netvlies (retina) van het oog infecteren. Zo ontstaat retinitis of een netvliesontsteking, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot blindheid.
Verder kan cytomegalie ook het brein infecteren en een encefalitis of hersenvliesontsteking veroorzaken.
Tot slot kan het ook de ingewanden doen ontsteken.


Zwangere vrouwen die besmet zijn geraakt met cytomegalie kunnen dat ook doorgeven aan hun foetus. Dit kan leiden tot een miskraam, een doodgeboren kind of een hoger risico voor de pasgeborene. Pasgeborenen die het wel overleefden hebben een grote kans op hoorverlies of mentale achterstand.
Behandeling cytomegalie
Cytomegalie kan zich ontwikkelen zonder dat je het zelf merkt. Bij milde symptomen is een diagnose vaak niet nodig doordat het vanzelf wegtrekt. Bij ergere symptomen (zoals de 3 hierboven besproken) is het wel belangrijk dat een juiste diagnose wordt gesteld. Als gedacht wordt dat je cytomegalie hebt, zal de dokter je lichaamsvloeistoffen onderzoeken. Bij pasgeborenen doet hij het onderzoek aan de hand van de urine van de pasgeborene.

Als het immuunsysteem zeer slecht werkt zal bloed afgenomen worden of weefsel onderzocht worden. Bijkomend oogonderzoek, waarbij men onderzoekt of je een netvliesontsteking hebt, kan ook nodig zijn. Als de symptomen niet erg zijn wordt cytomegalie niet verder behandeld. Bij ergere symptomen waarbij de ziekte levensbedreigend wordt zal men een antiviraal medicijn voorschrijven. Tegen bijkomende symptomen, zoals een netvliesontsteking, zal ook medicijnen gegeven worden.

Reageer