Ook een eigen peutersite? kijkonzepeuter.nl

dagboek

Wat is cerebrale parese?
Cerebrale parese is een bewegingsstoornis van de hersenen. Iedereen die in aanraking komt met een kind met cerebrale parese zal bovenstaande vragen herkennen. Ze leiden vanzelf naar de vraag: wat is cerebrale parese? Letterlijk vertaald betekent het hersenverlamming. Het geeft aan dat een deel van de hersenen door een beschadiging niet of anders functioneert dan normaal.

De cerebrale bewegingsstoornis uit zich op heel verschillende manieren, waarbij er ook combinaties van uitingsvormen mogelijk zijn. Spasticiteit is een van die vormen en dat zie je meestal door een sterkere spierspanning (tonus). Deze spierspanningen komen vooral voor wanneer iremand van plan is iets te gaan ondernemen, met iets bezig is, bij opwinding of andere emoties.

Het gebruik van het woord verlamming in verband met spasticiteit kan verwarrend zijn. Immers, mensen met cerebrale parese voelen soms sterk en verstijfd aan. Bedoeld wordt echter dat de hersenen niet in staat zijn de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. Meestal heeft de stoornis betrekking op het gedeelte van de hersenen dat te maken heeft met bewegen en spreken.

Begrippen m.b.t. cerebrale parese
Tijdens het congres van de Surveillance of Cerebral Palsy in Europe in 2000 is onder 14 landen in Europa de volgende afspraak gemaakt m.b.t. cerebrale parese, zodat iedereen het over hetzelfde heeft. Cerebrale parese is een parapluterm waarbij de kenmerken zijn dat:

het een houding- / bewegingsstoornis is
waarvan de basis ligt in een beschadiging van de hersenen
die voor de eerste verjaardag heeft plaatsgevonden

Cerebrale parese uit zich op de volgende manieren

Spastisch: (krampachtige; verhoging van de spierspanning)
Unilateraal (1 zijdig, hemiparese) (+ 80%)
Bilateraal (2 zijdig, diplegie, tetraparese (ook wel quadriplegie genoemd))
Dyskinetisch: (zich af en toe herhalende tijdelijke bewegingen)
Athetose (onophoudelijke krampachtige langzame buig- en strekbewegingen van vingers en tenen) (+ 20%)
Chorea (plotselinge onwillekeurige gecoördineerde bewegingen)
Dystoon (labiliteit van de tonus (spierspanning) door verbreking van het evenwicht in het vegetatieve zenuwstelsel)
Atactisch: (onzekere gang, veroorzaakt door gebrekkige samenwerking van de spieren bij aandoeningen van het zenuwstelsel) (+ 1-5%)

Een zeer klein percentage valt niet onder de bovengenoemde indeling.

De begrippen parese en plegie worden door elkaar gebruikt. Bij een parese is er sprake van een verzwakking (van spieren in dit geval). Bij een plegie is er sprake van een verlamming (van spieren in dit geval)

Reageer